לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"
עמוד הבית > חובות וזכויות >כללי התגמול המיוחד

חובות וזכויות

כללי התגמול המיוחד

נוסף לתגמול הניתן ע"י המוסד לביטוח לאומי כפיצוי על אובדן שכר,

קיימת בצה"ל מערכת נפרדת של תגמול חייל המילואים בעבור שירותו וכהוקרה על תרומתו לביטחון המדינה.

תגמול זה הינו התגמול המיוחד והוא ניתן לחיילי המילואים החל משנת 98'. מדי שנה מתעדכנים הקריטריונים לזכאות בהתאמה למספר המשרתים וממוצע ימי השירות הכלל צה"לי.

 

התגמול המיוחד ניתן לחיילי מילואים אשר צברו מכסת ימי שירות במהלך שנת עבודה אחת. מכסת הימים המזכה נקבעת מדי שנה לגבי השנה שקדמה לה, ועימה נקבע גם גובה התגמול. בשל קביעת הקריטריונים למול הנתונים הכוללים של שנה מלאה, חייל המילואים מזוכה בתגמול המיוחד במהלך השנה בה ביצע את שירותו, כך שמידי שנה מועברים התשלומים ישירות לחשבון הבנק של כל החיילים הזכאים. כלל התשלומים וההטבות לחיילי המילואים ניתנים ב 1 במאי כחלק מציון אירועי יום ההוקרה למערך המילואים.

 ב 1 במאי 2013 ישולם התגמול המיוחד לחיילי המילואים שצברו שמ"פ מזכה במהלך שנת 2012. התשלום המועבר לחשבונות הבנק הינו נטו ואינו חייב במס (המס מגולם במקור ע"י צה"ל ומשולם ע"י המערכת).

 

התגמול המיוחד:

 התגמול המיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנת 2012 32 ימים במצטבר, לפחות.

סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע החייל, וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה- 60. גובה התגמול יהיה 100 בגין כל יום שמ"פ ו-50  בגין שירות מילואים חצי-יומי.

התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו על-ידי ראש אכ"א (מפקדים ברמת מפקד פלוגה ומעלה, מקביליהם בזרועות וצוות אוויר).


 


אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל