לתשומת לבך - פורטל אנשים ברשת נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Explorer 5.5 ומעלה בלבד. גלישה בדפדפנים אחרים עלולה לגרום תקלות בלתי צפויות באתר.
באתר זה בכל אתרי "אנשים ברשת"

תעודת משרת מילואים פעיל

איגרת ראש עתכ"א מילואים-משרת מילואים פעיל 2012 | הטבות ממשלת ישראל | מועדון "בהצדעה" | כתוב לנו

הטבות ממשלת ישראל למשרת מילואים פעיל

 

להלן יפורטו הטבות ממשלת ישראל שסוכמו עד כה.

 

משרת מילואים פעיל-  חייל מילואים ששירת 20 ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן. 

 

חייל כאמור, יהיה זכאי להטבות במשך שלוש שנים קלנדאריות שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים צבירה של 20 ימי שמ"פ כאמור. 

 

משרת מילואים פעיל שש שנתי - חייל מילואים שהיה זכאי להטבות של משרת מילואים פעיל במשך 6 שנים לפחות במצטבר.

 

דגש: כל המאחר בתשלום, לא יהיה זכאי להטבה/הנחה!

 

 

הטבות ממשלתיות :

 

במקרה של בעיה במימוש אחת מהזכאויות המפורטות מטה יש לפנות תחילה למוקד הטלפוני שמספרו: 03-7379500 הפעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00.

 

משרד התחבורה :

 • אגרת חידוש רישיון נהיגה אישי בעלות סימלית - 10 ש"ח. (בתנאי כי תאריך בו פג תוקף רשיון הנהיגה הינו בטווח תאריכי הזכאות לתעודת "משרת מילואים פעיל")
 • הנחה בגובה 25% באגרות טייס.
 • קיצור מועדי הכשרה לרכב ציבורי/כבד:    

                                                                            

הטבה זו מקצרת את תהליך קבלת אישור משרד הרישוי וההפניה למכללות/בתי ספר לנהיגה באופן משמעותי מחצי שנה לחודשי-שלושה. מדור ולת"ם מרכז את הבקשות ומעבירן להמשך טיפול במשרד הרישוי (מותנית במספר מינימאלי של מבקשים). לא מועברות בקשות פרטניות.

להלן התנאים לקבלת ההטבה ורשימת המסמכים שעל הפונה להמציא על מנת להתחיל את הליך מימוש ההטבה:

            

            התנאים להגשת הבקשה:

 

1. תושב הארץ בלבד.

2. בן 20 לפחות (קבלת רישיון נהיגה מגיל 21 ומעלה).

3. ידיעת השפה עברית/ערבית, קריאה וכתיבה - חובה.

4. רישיון נהיגה בר תוקף וותק של שנתיים ברישיון נהיגה לרכב פרטי/משא (B,C1)

5. בעל השכלה של 8 שנות לימוד לפחות ? חובה להציג תעודה מקורית.

6. משרת מילואים פעיל.

 

התהליך:

 

1. לקבלת טופס בקשה לרישיון נהיגה, עליך לגשת לאחת מתחנות הצילום ברחבי הארץ, לפרטים ניתן לפנות למוקד הרישוי 5678* או באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

2. עם טופס הבקשה יש לבצע בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים ובנוסף רופא משפחה.

3. לאחר מילוי הטפסים המצ"ב יש לפנות עם טופס הבקשה, תעודת זהות, רישיון נהיגה ותעודת השכלה למדור ולת"ם, בסיס תל השומר.

4. הבקשה להעדר הרשעות תנועה ופלילי (תעודת יושר) נשלחת למשטרת ישראל באמצעות משרד הרישוי בלבד.

5. לאחר קבלת המידע ממשטרת ישראל, נשלחת המלצה חיובית למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לשם זימון הנהג לבדיקות רפואיות.

6. כאשר רופא המכון ממליץ על מתן רישיון נהיגה לרכב ציבורי, רשות הרישוי מאשרת למבקש המשך הליכים לביצוע קורס לרכב ציבורי וביצוע מבחנים.

 

משרת מילואים פעיל אשר ברשותו המסמכים הנדרשים יתאם אל מול מדור ולת"ם תאריך הגעה למדור לצורך מסירתם ומילוי טופס בקשה.

 

 • דגש: ההגעה למדור ולת"ם לא תיחשב כיום מילואים.
 • לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 03-7379500 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00

תוקף : זכאות שנתית. מימוש ע"י פנייה יזומה למוקד אגף כוח אדם בצה"ל למשרתים הפעילים.

 

משרד התחבורה - הנחה באגרת רישוי רכב שנתית (טסט):

 

ההטבה :

 • 5% לכל משרת מילואים פעיל-שווה ערך 57 ש"ח.
 • 10% הנחה למשרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף שווה ערך נקודה וחצי זיכוי- שווה ערך 115 ש"ח.
 • 15% הנחה למשרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף שווה ערך שתי נקודות זיכוי- שווה ערך 173 ש"ח.
 • דגש: הזכאות הינה לרכב אחד בלבד למשרת מילואים פעיל, ומתייחסת לרכב בבעלות פרטית (שאינה ליסינג, עסקית וכ"ו) גם אם משותפת עם בן/בת הזוג. ההנחה מאגרה ממוצעת של 1100 ש"ח.
 • דגש: במידה ובבעלות משרת מילואים פעיל יותר מרכב אחד, ההטבה תינתן לרכב הראשון הזכאי לחידוש אגרת הרישוי השנתית בשנת הזכאות למשרת מילואים פעיל (1/05/12-30/04/15).

 בעלי חידוש רישיון רכב מאי 2012 נשלחה אליהם אגרת רישוי טסט ללא הנחה.

אם עדיין לא שולמה אגרת הטסט יש באפשרותכם לפנות למענה של משרד התחבורה 5678* או באתר האינטרנט של משרד התחבורה ולשלם רישיון עם אגרה מופחתת.

אם כבר שולמה האגרה ללא הנחה, עד סוף חודש יולי 2012 יזוכה חשבון הבנק באופן אוטומטי ע"י "משרד התחבורה".

 

משרד הבינוי והשיכון:

ההטבה : תוספת במתן משכנתא בבנקים למשכנתאות למשרתי מילואים פעילים שש שנתיים בלבד, חסרי דיור.

ההטבה מיועדת לזכאים בלבד!

גובה ההטבה הינו בהתאם למספר ימים שירות מילואים:

כל 15 יום שירות מילואים פעיל - 0.5% בתוספת משכנתא.

גובה ההטבה בגין חודשי מילואים בלבד, לא יעלה על 10% תוספת למשרת מילואים.

ההטבה ניתנת בצירוף תוספת הניתנת בגין חודשי שירות חובה - גובה שתי ההטבות יחד לא יעלה על 46% תוספת.

גובה הטבה לזוגות בהם שני בני הזוג זכאים להטבה ועומדים בקריטריונים לא יעלה על 65% תוספת.

תוקף : ההטבה ניתנת בהצגת אישור משרת מילואים "שש שנתי" ואישור נגררת שירות מילואים, את האישורים ניתן להפיק בקציני ערים.

 

 

רשות הטבע והגנים :

ההטבות : הנחות ברשות הטבע והגנים הלאומיים

 •  הנחה ברכישת כרטיס מנוי שנתי "מטמון" למשרת הפעיל ומשפחתו.
 •  הנחה בקיום אירועים באתרי רשות הטבע והגנים.
 •  הנחה בגובה 25% לכניסה חד פעמית לאתרי הרשות למשרת הפעיל בלבד.
 •  הנחה בגובה 15% למשרת הפעיל ומשפחתו בלינה בחניון המשמש ללינה.

תוקף : זכאות שנתית. מחייב הצגת תעודת משרת מילואים פעיל.  

 

נציבות שירות המדינה:

ההטבה : סל סיוע וטיפוח מטעם הנציבות למשרתי מילואים פעילים ובני זוגם שהינם עובדים בנציבות המדינה.

 • על מנת לראות מסמך פירוט לחץ כאן 

 

מנהל מקרקעי ישראל:

(מותנה באישור משרת מילואים שש שנתי או חייל אשר צבר 80 ימי מילואים במשך שש השנים שקדמו לשנה שבה מתבקשת ההנחה)

 

חייל מילואים פעיל אשר זכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע כאמור להלן, ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ?:

         א.         אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית ? 10%;

         ב.         אזור עדיפות לאומית ב' ? 20%;

          ג.          אזור עדיפות לאומית א'? 35%.

 

חייל מילואים פעיל אשר זכה בדרך של מכרז פומבי יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על-ידיו במכרז, על-ידי הפחתת התמורה ב-15% לאחר קביעת הזוכה במכרז, ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ?.

 

חייל מילואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים במסגרת חברותו בעמותה אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישת המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 15% מסך מרכיב הקרקע אותה רכש לצורך מגוריו, ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 50 אלף ?.

חייל מילואים אשר אינם עומדים בתנאי ההגדרה כאמור לעיל מחוסר של עד 3 ימי מילואים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים שבמינהל.

 

משרד הפנים:

ההטבה : הנחות באיגרות עפ"י חוק השמות, חוק הדרכונים וחוק האזרחות :

 • להנחות באגרות עפ"י חוק השמות וחוק האזרחות לחץ כאן
 • להנחות באגרות עפ"י חוק הדרכונים לחץ כאן

תוקף : זכאות שנתית. אין חובה בהצגת תעודה. המידע הועבר למשרד הפנים והאגרה מחושבת באופן אוטומטי ע"ב הנתונים.

 

 

המשרד לביטחון הפנים:

 • 50% הנחה בחידוש רשיון נשק.
 •  

  משרד החינוך: 

   1000 ש"ח תוספת למלגת פר"ח לחייל אשר משתתף בפרוייקט ושביצע 10 ימי שמ"פ לפחות בשנה אקדמית ,דהיינו,במועדים: 15 ביולי ועד ה14 ביולי בשנה שלאחר מכן בשנת ביצוע פרויקט הפר"ח.

   

  משרד הביטחון:

   

  ההטבה : כניסה חינם למוזאון משהב"ט. ההטבה היא לחייל המילואים בלבד בהצגת תעודת משרת מילואים פעיל.

               רשימת המוזיאונים מפורטת להלן :

  • מוזיאון ההגנה ע"ש אליהו גולומב - ת"א.
  • מוזיאון האצ"ל ע"ש עמיחי פגלין - ת"א-יפו.
  • מוזיאון לח"י ע"ש יאיר שטרן - ת"א.
  • בתי האוסף לתולדות צה"ל - ת"א-יפו.
  • בתי הגדודים העיבריים - מושב אביחיל.
  • מוזיאון ההעפלה וחיל הים ע"ש דוד הכהן - מבואות חיפה.
  • בית השומר - כפר גלעדי.
  • מוזיאון הגבורה - כלא עכו.
  • היכל הגבורה - כלא ירושלים.
  • מוזיאון האצ"ל בתש"ח - בית ז'בוטינסקי בת"א.
  • בית הפלמ"ח - ת"א.
  • מוזיאון ג'וערה.

  אתר זה הוקם ע"י צה"ל/לשם :: כל הזכויות שמורות לצה"ל