תקלות והצעות לשיפור אתר צה"ל
מלגת קיום ומלגת מצטיינים

מלש"ב/עתודאי יקר,
החלטנו על הקמת מנגנון להענקת מלגות הצטיינות וקיום לעתודאים בלימודים במסגרת מסלול העתודה האקדמית של צה"ל.

מלגת הצטיינות- "מועדון המאה"
אנו רואים בהישגי העתודאי יעד חשוב ומזה כעשור פועלים על מנת לסייע לעתודאי הלומד להשקיע את מיטב מרצו וזמנו בלימודיו,על כך החלנו בתשלום מענק העתודאי בסך המקורב לשכר הלימוד.
בכדי לעודד את המצוינות במסלול העתודה הוחלט לאחרונה על הקמת 'מועדון המאה' בו ישולבו 100 העתודאים בעלי ההישגים האקדמיים הגבוהים ביותר בכל סימסטר.
עתודאים אלו, בכלל המגמות, אשר ממוצע ציוניהם השנתי יעמוד על 90 ומעלה,תוך עמידה בהיקף לימודים של 20 נקודות זכות סימסטריאליות, יוכלו להגיש מועמדות לקבלת מלגה בסך 5,000 ש"ח וכן להתחשבות יתרה בעת שיבוצם בסיום הלימודים.
חברי 'מועדון המאה' ,ייבחרו ע"י וועדה, מתוך כלל העתודאים אשר יגישו את מועמדותם ויבחנו גם בקריטריונים ערכיים, התנדבות החברה וכו'.
יצויין כי עתודאים הנמנים על התוכניות פסגות ,ברקים ומשנה ד' בלימודי רפואה לא יוכלו לקבל מלגה זו.
המצטיינים ידרשו לחנוך עתודאי שנה א' בסמסטר הראשון ללימודיהם. החניכה הינה חברתית ואקדמית והיקפה 12 שעות סה"כ.

תקנון מלגת הצטיינות- "מועדון המאה":
- גובה המלגה הינו 5,000  לשנה. אשר, הזכאים לה יקבלו אותה בפעימה אחת לחשבונם.

-לא ניתן לקבל את המלגה יותר מפעמיים במהלך כל תקופת דחיית השירות.
- מכסה שנתית עבור המלגה הינה עד 100 מלגות בשנה.
- זכאות למלגה ניתנת עפ"י החלטת וועדה ייעודית שתתכנס אחת לשנה לטובת כך ובוחנת את רמת המצוינות, הערכיות, ההתנהגות, ההתנדבות וכד'.
- תאריכי הוועדה יפורסמו מידי שנה באתר האינטרנט "עולים על מדים" ותשלח תזכורת במייל.
- המלגה ניתנת על בסיס מצב אקדמאי של שנה"ל הקודמת. ועל כך, ניתן להגיש מועמדות אך ורק החל מהסמסטר השלישי ומעלה.
- המלגה הינה חד שנתית ועל כן, יש להגיש בקשה מחודשת מדי שנה בצירוף מסמכים רלוונטיים המעידים על המצב האקדמאי.
- עתודאים אשר יימצאו זכאים למלגת הצטיינות, יידרשו לחניכה של עתודאים בשנה א' וכן תהיה התחשבות ייתרה בשיבוצם.
קריטריונים לקבלת המלגה:
א. על העתודאי להציג ממוצע שנתי 90 ומעלה וצבירת מינימום 20 נק"ז בסמסטר.
ב. עדיפות תינתן ללומדי רפואה כללית/ שיניים (בשלושת שנות לימודיהם הראשונות בלבד), הנדסות ומדעים מדויקים.
הבהרות נוספות לסיום:
1. את הבקשות למלגות יש להעביר למייל עד התאריך שנקבע מראש.

לבקשות יש לצרף מסמכים התומכים את נסיבות הבקשה, את פירוט המסמכים ניתן לראות באתר "עולים על מדים".
3. ככלל, עתודאי שפרש מהמסלול, מכל סיבה שהיא, יצטרך להשיב את המלגות הללו (כפי שנעשה עם מענקי העתודה).
שים לב! יש להתעדכן באתר אינטרנט  זה  (בחדשות בעמוד הראשי) לגבי תאריך הוועדות.
4. ועדת מלגת הצטיינות הינה בפני העתודאים. על כן, על כל עתודאי אשר עומד בקריטריונים הרשומים מעלה ומעוניין במלגה להגיש מועמדות הכוללת מכתב בקשה אישי, גיליון ציונים עדכני, קורות חיים והמלצות למיניהן ובהתאם יזומן לוועדה.
נסתיימה ההרשמה למלגת הצטיינות לשנת תשע"ג (2013).

פרטים לגבי המלגה שתפתח ב-2014 יפורסמו בסמוך לתאריך הוועדה הבאה.

מלגת קיום:

לאחר חשיבה ממושכת,קבוצות מיקוד ומחקר יישומי אשר התמקד באוכלוסיית המועמדים למסלול העתודה והעתודאים בלימודים,החלטנו לסייע באחד התחומים המרכזיים אשר משפיעים על הלומדים במסלול העתודה בעת בחירת מקום הלימודים ועל היכולת הכלכלית שלהם בזמן הלימודים,במידה והם לומדים במוסד אקדמי המרוחק מביתם.
בכדי לתת מענה לעתודאים אשר לא מקבלים עזרה מגורמים אחרים (דוגמת 'עתידים') ואשר נדרשים לסיוע לטובת מימון מחייתם בזמן הלימודים,הקמנו מנגנון סיוע אשר יעניק 250 מלגות שנתיות לטובת סיוע כלכלי במהלך הלימודים.
המועמדים למלגה יידרשו לעמוד בקריטריונים סוציו-אקונומיים ויזכו למלגה,מלאה או חלקית,עד תיקרה של 10,000 ש"ח בשנה,על פי החלטת וועדה שתתכנס לדון בכל המועמדים.

וועדת מלגת קיום אינה בפני העתודאי ולכן יש להגיש מסמכים + בקשה.

את טפסי הבקשה ופירוט המסמכים שיש לצרף ניתן להוריד מאתר אינטרנט זה (בתחתית העמוד).


תקנון מלגת קיום

1.במסגרת עידוד העתודה הוחלט, החל משנת הלימודים תשס"ט, לזכות עד 250 עתודאים, על רקע סוציו - אקונומי נמוך, במלגת קיום אשר מיועדת לתמוך בהם כלכלית בזמן לימודיהם ולאפשר להם לפנות יותר זמן ללימודיהם.
2.המועמדים למלגה יידרשו לעמוד בקריטריונים סוציו-אקונומיים ויזכו למלגה מלאה על סך 10,000 ש"ח או למלגה חלקית על סך 5,000 ש"ח על פי החלטת וועדה שתתכנס לדון בכלל המועמדים.
3.קריטריונים לקבלת המלגה:
-הכנסה בטווח של 0-2,000 ש"ח לנפש במשפחה*, מזכה במלגה מלאה.
-הכנסה בטווח שבין 2,000-3,000 ש"ח לנפש במשפחה*, מזכה במלגה חלקית.
-לומדי רפואה כללית/שיניים- זכאים לבקש מלגה רק בשלוש שנות לימודיהם הראשונות.
-עתודאים המשתייכים לתכניות הבאות: "צמרת", "בינה", "פסגה" ו"עתידים" לא זכאים למלגה.
-"נפש במשפחה"- כולל ילדים עד גיל 18, חיילים בשירות חובה וסטודנטים לתואר ראשון.

4. ניתן לקבל מלגת קיום מלאה, באם מרחק מגוריו של העתודאי ממוסד הלימודים הינו מעל 235 ק"מ.
5.על מנת לקבל את המלגה עליך להגיש תלושי משכורת ופירוט חשבון עו"ש של ההורים משלושת החודשים האחרונים בתוספת לטופס הבקשה למלגת הקיום .
6. בקשה שיחסרו בה טפסים תישלל מיידית.

שגית חנציס,               רס"ן
ראש מדור עתודה אקדמאית

 

להורדת הטפסים:
- טופס בקשה למלגת פסיכמטרי
- טופס בקשה למלגת הצטיינות
- טופס בקשה למלגת קיום
הכנס לעמוד הטפסים


 

הקוד האישי | עיקרי חוק שירות וביטחון | אמנת השירות | צור קשר
אתר זה הוקם ע"י צה"ל- לשם ומיטב :: כל הזכויות שמורות לצה"ל