תקלות והצעות לשיפור אתר צה"ל
מפקד מיטב

מפקד מיטב הינו הגורם הממונה על לשכות הגיוס ,והמדורים בענפים השונים במיטב.
לשכות הגיוס ומרכזי המידע של מיטב אמונים על מתן מענה מהיר, איכותי ומקצועי לפניות המיועדים לשירות ביטחון ומשפחותיהם. יש להפנות כל בקשה או שאלה בנושא הליך המיון, השיבוץ והגיוס אל לשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריך, מדור סיירות, מרכז השירות הקדם צבאי או (לאחר הגיוס) מרכז המידע למתגייסים, בהתאם לנושא.
יחד עם האמור, אם הנך סבור שיש מקום לבחינה מחודשת של עניינך בידי גורם בכיר יותר, יש באפשרותך לפנות בכתב אל לשכת מפקד מיטב ולפרט את נסיבות העניין ואת המבוקש על ידך. פנייתך תיבדק מול הגורמים הרלוונטיים ותיענה בהתאם. לתשומת לבך, יש למצות את הטיפול מול הגורמים המקובלים(לשכות הגיוס,מדור סיירות,מרכזי המידע והשירות) טרם פנייה אל לשכת מפקד מיטב.
פקס: 03-7376033 

הקוד האישי | עיקרי חוק שירות וביטחון | אמנת השירות | צור קשר
אתר זה הוקם ע"י צה"ל- לשם ומיטב :: כל הזכויות שמורות לצה"ל